“Rejonazo” do Alcalde de Ames á hostalaría, unha terraza de 50 m2 terá que depositar 3.005 € en concepto de Constitución de Garantía ao fixarse unha cota xeral de 60,10€ por m2

 “Rejonazo” do Alcalde de Ames á hostalaría, unha terraza de 50 m2 terá que depositar 3.005 € en concepto de Constitución de Garantía ao fixarse unha cota xeral de 60,10€ por m2.

  •  Durante o ano 2020, a pesares da propaganda feita de que non se pagaría a taxa polas terrazas, houbo empresarios que fixeron o pago e que non se lles devolveu o importe pagado.
  •  A nova ordenanza de terrazas, aínda en exposición pública, recolle a obriga de depositar en metálico, 60,10€ por metro cadrados, decisión introducida a última hora, sen consenso e de xeito unilateral polo Goberno.

 

Ames, a 15 de febreiro de 2021

 

De novo o xogo do trileiro volve a ser o recurso utilizado polo Alcalde de Ames, esta vez cunha cuestión tan sensible e transcendente que afecta a un dos sectores máis prexudicados pola pandemia, a hostalaría.

Cando se traballou por parte de todos os grupos municipais na elaboración da ordenanza reguladora de ocupación de dominio público pensando sobre todo nas terrazas, un dos aspectos que quedaron claros foi a cuestión económica relacionada co pago de taxas e outros conceptos que quedarían regulados na correspondente ordenanza fiscal. Unha ordenanza que se abordaría mías tarde, xa que nese momento pretendíase evitar que un dos sectores máis castigados pola crise da Covid-19 tivese que facer fronte a máis pagos. Precisamente para evitar este desembolso económico, procedeuse mediante acordo unánime á derrogación da ordenanza existente, o Goberno de Ames publicaba nos medios de comunicación a nova de que “ Os establecementos hostaleiros de Ames que teñan autorizado o uso de terrazas quedarán exentos de pagar a taxa correspondente pola ocupación do espazo público tras o acordo unánime tomado por la corporación durante un pleno extraordinario, convocado expresamente para debater este asunto”.

Precisamente, co obxectivo común de aliviar as cargas deste sector, no texto da ordenanza reguladora de ocupación, no artigo 17, recollía os deberes económicos do titular e a prestación de garantía, e dicir, o pago da taxa polo aproveitamento espacial do dominio público, así como a constitución dunha garantía para asegurar o cumprimento dos seus deberes, pero en ningún momento cuantificouse ambas obrigas económicas, pois como se avanzou, esa cuestión quedaría para regular na futura ordenanza fiscal.

A pesar do manifestado e publicitado polo Goberno, o Grupo Municipal Popular tivo coñecemento de que un reducido número de empresarios pagaran a taxa polo aproveitamento especial de dominio público correspondente ao ano 2020, sen que a Administración Local puxera obxección algunha para o pago, así, dende o Grupo Municipal Popular solicitouse información ao respecto contestando o Goberno mediante escrito de 7 de outubro de 2020, que unha serie de empresarios pagaran a taxa do 2020 e que non se procedería á devolución das cantidades pagadas, confirmando as sospeitas dos Populares.

O documento inicial entregado á oposición e ao sector hostaleiro e que serviu de base para a realización de aportacións, establecía que a garantía sería unha porcentaxe da taxa correspondente a unha anualidade, porcentaxe que estaría no entorno do 20 ao 40%, en función do tipo de terraza. Unha garantía que foi rexeitada polo sector, que pediu a supresión mediante escrito de alegacións presentado o 30 de xuño do 2020.

Sen embargo, no último momento, como xa é habitual, o Goberno Socialista procedeu unilateralmente a dar unha completa reformulación do artigo 17 substituíndo a garantía fixada en función da porcentaxe sobre a taxa anual, por outra garantía que no se cuantifica no artigo e referenciándose a un Anexo II.

Dito anexo foi incorporado no último momento, fora do articulado na ordenanza, nun folio independente e “agochado” a continuación do anexo onde se recollen un total de 12 páxinas de modelos e formularios.

O citado anexo II, xunto co resto da ordenanza, está pendente de aprobación definitiva, entrando en vigor previsiblemente, a semana próxima e establecendo unha garantía de 60,10 € por m2, polo que a unha terraza que ocupe unha superficie de 5×5 metros esixirase un depósito de 1.502,50 € e a unha terraza de 5×10 un depósito de 3.005 €, unha cantidade que supera o triplo do que suporía aplicar o sistema inicialmente previsto polo artigo 17 e que suporía, aplicando o máximo do 40% da taxa anual, unha cantidade aproximada aos 400 euros, moi lonxe do actual.

Si a isto unimos que, dada as circunstancias xeradas pola Covid-19, as terrazas teranse que ampliar considerablemente para poder manter os requisitos de distancia interpersoal e as porcentaxes de aforo, as cantidades correspondentes veranse disparadas converténdose nun auténtico “rejonazo” as maltreitas economías do sector, de aí que o Grupo Municipal Popular presentara un escrito esixindo ao alcalde de Ames que volva a negociar este aspecto coas asociacións afectadas.

Calendario de Eventos

LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO
27
28
29
30
31
1
2
Eventos para 1st enero
Sin eventos
Eventos para 2nd enero
Sin eventos
3
4
5
6
7
8
9
Eventos para 3rd enero
Sin eventos
Eventos para 4th enero
Sin eventos
Eventos para 5th enero
Sin eventos
Eventos para 6th enero
Sin eventos
Eventos para 7th enero
Sin eventos
Eventos para 8th enero
Sin eventos
Eventos para 9th enero
Sin eventos
10
11
12
13
14
15
16
Eventos para 10th enero
Sin eventos
Eventos para 11th enero
Sin eventos
Eventos para 12th enero
Sin eventos
Eventos para 13th enero
Sin eventos
Eventos para 14th enero
Sin eventos
Eventos para 15th enero
Sin eventos
Eventos para 16th enero
Sin eventos
17
18
19
20
21
22
23
Eventos para 17th enero
Sin eventos
Eventos para 18th enero
Sin eventos
Eventos para 19th enero
Sin eventos
Eventos para 20th enero
Sin eventos
Eventos para 21st enero
Sin eventos
Eventos para 22nd enero
Sin eventos
Eventos para 23rd enero
Sin eventos
24
25
26
27
28
29
30
Eventos para 24th enero
Sin eventos
Eventos para 25th enero
Sin eventos
Eventos para 26th enero
Sin eventos
Eventos para 27th enero
Sin eventos
Eventos para 28th enero
Sin eventos
Eventos para 29th enero
Sin eventos
Eventos para 30th enero
Sin eventos
31
1
2
3
4
5
6
Eventos para 31st enero
Sin eventos