O goberno de Ames incumpre as súas funcións e non supervisa os recibos da auga, o que provocou cobros excesivos á veciñanza, que no mellor dos casos, non verá compensados os seus recibos ata o terceiro trimestre

O goberno de Ames incumpre as súas funcións e non supervisa os recibos da auga, o que provocou cobros excesivos á veciñanza, que no mellor dos casos, non verá compensados os seus recibos ata o terceiro trimestre

  •  O Alcalde socialista incumpre o seu propio decreto (894/2020), sobre a facturación no que establecía que “efectuarase consonte ao consumo realizado durante o mesmo período de tempo e na mesma época do ano anterior; …”
  •  O Partido Popular pon a disposición da veciñanza, a partir do día 2 de novembro, o teléfono do Grupo Municipal 981377668 en horario de mañá, para resolver dúbidas e prestar asistencia.

 Ames, a 31 de outubro de 2020

 

Nin control nin supervisión, ese é o resumo da actuación do goberno tripartito de Ames que, a pesar de ser o que conta con máis dedicacións exclusivas e  co alcalde mellor pagado da contorna, incumpre as súas obrigas e prexudica á veciñanza.

O Grupo Popular xa preguntara hai meses sobre este tema ao Goberno, limitándose a responder que “non había ningunha queixa oficial, o que verían ben para abrir un expediente informativo”, agora as queixas son numerosas e a indignación da veciñanza vai en aumento a medida de que se van decatando dos importes xirados no recibo do chamado Ciclo Integral da Auga, sobre todo porque é a Administración Local a que ten o deber de supervisar e controlar o correcto funcionamento dos servizos públicos.

Chama a atención de que foi o propio Alcalde de Ames quen firmou o decreto 894/2020 de 17 de maio do 2020, no que se aprobaba , dada a declaración do Estado de Alarma pola crise da sanitaria da COVID-19, unha serie de medidas extraordinarias en materia de consumos facturables, contemplándose que as lecturas dos contadores realizaríanse mediante unha estimación  durante o primeiro trimestre e durante aqueles períodos nos que se alongara o Estado de Alarma. O decreto en cuestión firmado polo Alcalde de Ames e incumprido di:

A facturación do consumo que é estimado efectuarase consonte ao consumo realizado durante o mesmo período de tempo e na mesma época do ano anterior; de non existir, liquidaranse as facturacións segundo a media aritmética dos seis meses anteriores.

 Naqueles casos nos que non existan datos históricos para poder obter a media á que se alude no antedito parágrafo, os consumos determinaranse baseándose na media que se obteña en función dos consumos coñecidos de períodos precedentes, de non existir ningún dato, facturarase un consumo trimestral de 18 m3”.

 O 5 de maio do 2020, a empresa concesionaria procede a elaborar e comunicar ao Concello a relación de usuarios do primeiro trimestre cun padrón total de 15.380 aboados ao servizo de subministro da auga, ata aquí, a actuación da empresa concesionaria é correcta, a cuestión xurde cando o Goberno Tripartito leva a cabo umha clara omisión das súas funcións a pesar de que se establecera o cobro mediante o sistema de estimación decretado polo propio Alcalde, que asina o padrón aprobando, e o xiro destes recibos (un número considerable que a data de hoxe aínda non se sabe con exactitude cantos), que non se factura segundo os criterios aprobados no Decreto de Alcaldía 894/2020, de 17 de maio de 2020, chegándose incluso a consentir a non realización de estimación algunha e cobrándose un consumo de cero metros cúbicos de auga, polo que resulta improbable que poida considerarse unha lectura real do contador, xustificación que dan dende o Goberno de Ames. Así aconteceu, por exemplo, que a un usuario emíteselle un recibo correspondente ao primeiro trimestre con un consumo de cero metros cúbicos e un importe a pagar de 51,40 euros.

Poñendo o exemplo real anterior, cando se realiza a lectura, obtense un consumo de 136 metros cúbicos de auga, como no primeiro trimestre cobráronlles un consumo de cero metros cúbicos, agora a factura é de 136 metros cúbicos, isto supón o salto a outro tramo, aplicándoselle UNHA PENALIZACIÓN POR CONSUMO, tal e como establece a Ordenanza que o tripartito sacara adiante cos votos en contra do Partido Popular. En consecuencia, os primeiros 33 metros cúbicos factúranse no primeiro tramo, os 30 metros cúbicos seguintes no tramo segundo, os 57 metros cúbicos seguintes no terceiro tramo e os últimos 16 metros cúbicos no cuarto tramo.

Como o prezo do metro cúbico de auga facturado no cuarto tramo é un 138% máis caro que o segundo tramo (o de consumo máis habitual), o importe da factura deste exemplo real de abonado “tipo” aumenta aos 240,88 euros, que, sumados aos 51,40 euros pagado no primeiro trimestre, fan un total de 292,28 euros.

Un sistema extremadamente complexo para a veciñanza que está provocando numerosas reclamacións, o que motivou un novo Decreto de Alcaldía, o 2446/2020 de 20 de outubro no que se decreta:

“Descontar no recibo do servizo municipal da auga correspondente ao terceiro trimestre do ano 2020, aqueles importes que resulten a favor do abonado como consecuencia de realizar no primeiro trimestre do ano 2020 unha estimación de consumo diferente a aprobada no Decreto de alcaldía 894/2020 de 17 de maio de 2020.

Este decreto é o que demostra a omisión de funcións que o PP de Ames denuncia, xunto coa desidia dun alcalde que autoriza uns cobros que van en contra do que el decidíu, e logo ten que autorectificarse emendar o seu propio erro.

Non é admisible que sexa a veciñanza que teñan que vixiar a correcta aplicación dun procedemento complexo e no que os cambios de tramo supoñen grandes subas na factura, por iso, ante esta situación, o Grupo Municipal Popular pon a partir do día 2 de novembro o teléfono 981377668 a disposición da veciñanza para resolver calquera dúbida en horario de oficina de 09:00 a 14:00 horas.

Calendario de Eventos

LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO
27
28
29
30
1
2
3
Eventos para 1st octubre
Sin eventos
Eventos para 2nd octubre
Sin eventos
Eventos para 3rd octubre
Sin eventos
4
5
6
7
8
9
10
Eventos para 4th octubre
Sin eventos
Eventos para 5th octubre
Sin eventos
Eventos para 6th octubre
Sin eventos
Eventos para 7th octubre
Sin eventos
Eventos para 8th octubre
Sin eventos
Eventos para 9th octubre
Sin eventos
Eventos para 10th octubre
Sin eventos
11
12
13
14
15
16
17
Eventos para 11th octubre
Sin eventos
Eventos para 12th octubre
Sin eventos
Eventos para 13th octubre
Sin eventos
Eventos para 14th octubre
Sin eventos
Eventos para 15th octubre
Sin eventos
Eventos para 16th octubre
Sin eventos
Eventos para 17th octubre
Sin eventos
18
19
20
21
22
23
24
Eventos para 18th octubre
Sin eventos
Eventos para 19th octubre
Sin eventos
Eventos para 20th octubre
Sin eventos
Eventos para 21st octubre
Sin eventos
Eventos para 22nd octubre
Sin eventos
Eventos para 23rd octubre
Sin eventos
Eventos para 24th octubre
Sin eventos
25
26
27
28
29
30
31
Eventos para 25th octubre
Sin eventos
Eventos para 26th octubre
Sin eventos
Eventos para 27th octubre
Sin eventos
Eventos para 28th octubre
Sin eventos
Eventos para 29th octubre
Sin eventos
Eventos para 30th octubre
Sin eventos
Eventos para 31st octubre
Sin eventos
1
2
3
4
5
6
7