A falta de planificación, dilixencia e xestión do tripartito de Ames forza a prorroga por sexta vez do contrato da limpeza viaria

A falta de planificación, dilixencia e xestión do tripartito de Ames forza a prorroga por sexta vez do contrato da limpeza viaria

 

  • No pleno do 29 de decembro do 2020, co voto en contra do PP, acordouse reducir as prórrogas desde un ano aos 6 meses, agora é preciso solicitar outra máis.
  • O concelleiro do ramo, agora alcalde, fixo caso omiso da advertencia de Secretaría e Intervención sobre a imposibilidade de que o novo contrato estivera formalizado antes do 14 de xullo de 2021.
  • Unha asociación de pequenas empresas interpuxo recurso ao Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, cumpríndose a advertencia feita dende os servizos técnicos municipais e polo Grupo Popular no pleno de decembro do 2020.

Ames, 27 de maio de 2021.

 

En decembro do 2020, o Goberno Tripartito de Ames (PSOE-BNG-PODEMOS) anunciaba a inminente licitación do novo contrato de Limpeza viaria e Xestión do Punto limpo de Ames. Con esta decisión, supostamente dábase por concluído o anterior contrato de data 1 de agosto de 2006, que debería ter un prazo de vixencia de 10 anos. O inicio da prestación efectiva do servizo tivo lugar o 15 de xaneiro do 2007, polo que a concesión do servizo debería darse por rematado fai CATRO ANOS, en concreto o 14 de xaneiro do 2017, unha proba obxectiva e irrefutable da carencia de eficiencia na xestión do goberno tripartito (PSOE-BNG-PODEMOS)

Por acordo plenario de 31 de marzo de 2016 o goberno decide modificar o réxime de prórrogas previsto na cláusula segunda do contrato do 2006, de tal xeito que a partires do 15 de xaneiro de 2017 as prórrogas acordaranse por acordo mutuo entre as partes e por prazos de 1 ano ata un máximo de 10. Xa daquela, o Partido Popular insistira da prioridade que debería ter a confección dun contrato novo debido as carencias na limpeza, para actualizar prezos e para fomentar a competencia e a concorrencia de novas empresas que, con toda seguridade mellorarían o servizo.

Tras unha modificación do sistema e de catro prorrogas chégase a decembro de 2020 cando o goberno, a través do seu voceiro e agora alcalde, anuncia unha nova licitación nun exemplo claro de ineficacia e falta de planificación, alardea de ter todo preparado para que o novo contrato estea funcionando en pouco máis de 6 meses e propón facer outra modificación das prorrogas, esta vez de tan só 6 meses, na sesión plenaria do 29 de decembro do ano 2020 co criterio en desfavorable do Partido Popular (que votou en contra) e omitindo as advertencia de Secretaría e Intervención, sae a diante a proposta do Concelleiro do ramo, agora alcalde, de prorrogar por QUINTA VEZ.

No mesmo Pleno do 29 de decembro  aprobase a quinta e, – en palabras do actual alcalde-, última prórroga do contrato; neste caso de 6 meses. Con esta quinta prórroga o contrato estaría vixente ata o 14 de xullo de 2021.

De nada serviron as advertencias feitas dos servizos técnicos de Intervención e Secretaría que confeccionaron un informe conxunto no que se especificaba claramente que Tendo en conta que se trata de unha licitación de moi elevada contía, suxeito a regulación harmonizada; susceptible de recurso especial de contratación e competencia plenaria non parece fácil que o expediente estea adxudicado e formalizado o contrato para o día 14.07.2021 que sería cando remataría o contrato co novo sistema de prórrogas proposto”.

Por se isto non abondase, o 25 de marzo do 2021 aprobouse a licitación do novo contrato do servizo de limpeza viaria e xestión do punto limpo publicándose o anuncio o 1 de abril e aos poucos días, o 15 de abril, unha asociación de pequenas empresas interpón un recurso especial en materia de contratación no Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia, cumpríndose a advertencia feita dende os servizos técnicos municipais e polo Grupo Popular no pleno de decembro do 2020

A consecuencia deste recurso, o Goberno Tripartito retrocede e desiste da licitación aprobada o 25 de marzo de 2021, un fracaso que obriga a reiniciar o expediente de licitación do servizo de limpeza viaria e xestión do punto limpo do concello. O desestimento acordouse pola Xunta de Goberno Local en sesión extraordinaria e urxente do 19 de abril do 2021 e ratificada no Pleno Ordinario do mesmo mes imposibilitando que o novo expediente estea adxudicado e formalizado o contrato para o 14 de xullo, tal e como se recolle no informe conxunto de Secretaría e Intervención facéndose preciso prorrogar novamente, seis meses e por SEXTA VEZ, o contrato do 2006 que debería estar finalizado no 2016.

En definitiva, en catro anos modificaron o sistema de prórroga dúas veces, non foron capaces de ampliar o servizo todo o que sería necesario para un concello como o de Ames e provocaron un sobre custo económico por ter este servizo sen licitar durante tanto tempo, todo un claro exemplo de como non se deben facer as cousas.

Calendario de Eventos

LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO
1
2
3
4
5
6
7
Eventos para 1st agosto
Sin eventos
Eventos para 2nd agosto
Sin eventos
Eventos para 3rd agosto
Sin eventos
Eventos para 4th agosto
Sin eventos
Eventos para 5th agosto
Sin eventos
Eventos para 6th agosto
Sin eventos
Eventos para 7th agosto
Sin eventos
8
9
10
11
12
13
14
Eventos para 8th agosto
Sin eventos
Eventos para 9th agosto
Sin eventos
Eventos para 10th agosto
Sin eventos
Eventos para 11th agosto
Sin eventos
Eventos para 12th agosto
Sin eventos
Eventos para 13th agosto
Sin eventos
Eventos para 14th agosto
Sin eventos
15
16
17
18
19
20
21
Eventos para 15th agosto
Sin eventos
Eventos para 16th agosto
Sin eventos
Eventos para 17th agosto
Sin eventos
Eventos para 18th agosto
Sin eventos
Eventos para 19th agosto
Sin eventos
Eventos para 20th agosto
Sin eventos
Eventos para 21st agosto
Sin eventos
22
23
24
25
26
27
28
Eventos para 22nd agosto
Sin eventos
Eventos para 23rd agosto
Sin eventos
Eventos para 24th agosto
Sin eventos
Eventos para 25th agosto
Sin eventos
Eventos para 26th agosto
Sin eventos
Eventos para 27th agosto
Sin eventos
Eventos para 28th agosto
Sin eventos
29
30
31
1
2
3
4
Eventos para 29th agosto
Sin eventos
Eventos para 30th agosto
Sin eventos
Eventos para 31st agosto
Sin eventos