Cuarto «pinchazo» na implantación da Administración electrónica

Cuarto “pinchazo” na implantación da Administración electrónica de Ames.

  • Novos erros obrigaron a rectificar recentemente, o 29 de abril de 2019, os anuncios de publicación da nova licitación e dos correspondentes Pregos.

  • A empresa que na anterior licitación foi excluída é agora a única proposta para a nova adxudicación.

Ames, 11 de maio de 2019

A administración electrónica se lle atraganta ao Tripartito de Ames, quen aínda non puido adxudicar o contrato cuxa licitación se iniciou en novembro de 2018. En febreiro  do 2019 o Grupo Municipal Popular de Ames evidenciaba a situación real en que se atopaba o proceso de implantación en Ames da Administración electrónica; proceso que acababa de sufrir outro revés.

O deseño e implantación da Administración electrónica en Ames é unha das actuacións importantes recollidas no Programa Operativo de Crecemento Sustentable 2014-2020, financiada ao 80% con fondos  DUSI. Unha actuación que debía estar executada ao 31 de decembro de 2018 e, con todo,  sofre un importante atraso a consecuencia da incompetencia dun goberno local que acaba de recibir a distinción de “Cidade da Ciencia e a innovación”, previa contratación a unha empresa consultora dos servizos de coordinación da solicitude da distinción.

Iniciada a licitación do servizo e durante o  transcurso do procedemento detectouse un erro material na configuración dos sobres de licitación, faltando o sobre “ B”. Este erro  non subsanable motivou que, con carácter extraordinario e urxente, reunísese a Xunta de Goberno local para acordar a desistencia do proceso de licitación, a poucas horas de que terminase o prazo de presentación das ofertas, e cando unha empresa xa presentara a súa.

Fracasada esta primeira licitación, iníciase o 10 de decembro de 2018 unha segunda licitación á que acudiron  só dúas empresas, as cales son admitidas unha vez abertos e cualificados os sobres “A”.

Por estas datas, o 10 de xaneiro de 2019, o Grupo Municipal Popular informa á opinión pública de todo o ocorrido e do fracaso da citada licitación. A furibunda  reacción do Tripartito non se fai esperar, e o propio Alcalde, José Miñones, cualifica o difundido polo Grupo Popular como “noxento” e Advirte que “de ningunha  maneira  imos tolerar que o PP o utilice como campaña propagandística,  sen ningún tipo de pudor”

Naquel momento xa se licitou novamente o contrato, e a pesar diso o propio Alcalde  fala de corrección, e anuncia a futura apertura dos sobres “B”. Tras a apertura dos sobres “B”, o 18 de xaneiro de 2019, a Mesa de Contratación propón a exclusión dunha das dúas empresas porque o proxecto técnico que  presenta  excede o límite máximo de páxinas indicadas no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.  A empresa en cuestión presentou un proxecto técnico con 221  páxinas, cando o limite de páxinas  establecido polas cláusulas administrativas era de 50.

En canto á outra empresa, a Mesa de Contratación acorda mandar o proxecto  técnico presentado ao correspondente Organismo Técnico Especializado, o  cal, tras o correspondente estudo, emite un informe de valoración  polo que considera que o proxecto non se axusta aos requisitos da licitación. O 28 de xaneiro de 2019 a Mesa de Contratación, á vista do informe de valoración negativo do Organismo Técnico, propón a exclusión destoutra empresa por non cumprir co establecido no Prego de Prescricións Técnicas.

Propoñendo a Mesa de Contratación a exclusión das dúas únicas empresas admitidas inicialmente, o Tripartito non ten máis opción, mediante acordo de Xunta de Goberno Local do 31 de xaneiro de 2019, que acordar a exclusión de ambas as empresas do procedemento de licitación  e declarar deserto o expediente de licitación do  servizo de deseño e implantación da Administración electrónica; o que implica o inicio dunha  terceira licitación do mesmo proxecto.

Unha vez realizados determinados trámites, o 12 de abril do 2019 publícanse o  anuncio da nova licitación así como os correspondentes Pregos; pero novos erros obrigan  a novas rectificacións, o que obriga unha nova publicación, apenas dúas semanas máis tarde, o 29 abril de 2019, do anuncio de licitación e dos Pregos de Prescricións Técnicas e Cláusulas Administrativas. Agora, modificados os pregos, amplíase o límite de páxinas máximas do proxecto, pasando de 50 a 300 páxinas, polo que, con este novo limite, a empresa que na anterior  licitación foi excluída, agora non o sería.

Á nova licitación concorren novamente as dúas empresas que concorreron á anterior. Reunida novamente a Mesa de Contratación, das dúas empresas que concorren, a que anteriormente foi admitida, agora proponse a súa exclusión ao formular a súa proposta fóra de prazo; e a que na anterior licitación foi excluída, agora é a única  que se propón a súa admisión.

Reunida a Mesa de Contratación a principios de maio, procédese á apertura do sobre  “B” da única empresa declarada admitida, e que contén o proxecto técnico. Comprobado que devandito proxecto cumpre con todos os requisitos formais, trasladarase  o proxecto ao Organismo Técnico Especializado para que proceda á súa valoración. Unha vez recibido o informe de valoración favorable, procederase a convocar  á Mesa de Contratación para a apertura do sobre “C”  que contén os criterios obxectivos a valorar de forma automática.

Calendario de Eventos

junio 2021

LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO
31
1
2
3
4
5
6
Eventos para 1st junio
Sin eventos
Eventos para 2nd junio
Sin eventos
Eventos para 3rd junio
Sin eventos
Eventos para 4th junio
Sin eventos
Eventos para 5th junio
Sin eventos
Eventos para 6th junio
Sin eventos
7
8
9
10
11
12
13
Eventos para 7th junio
Sin eventos
Eventos para 8th junio
Sin eventos
Eventos para 9th junio
Sin eventos
Eventos para 10th junio
Sin eventos
Eventos para 11th junio
Sin eventos
Eventos para 12th junio
Sin eventos
Eventos para 13th junio
Sin eventos
14
15
16
17
18
19
20
Eventos para 14th junio
Sin eventos
Eventos para 15th junio
Sin eventos
Eventos para 16th junio
Sin eventos
Eventos para 17th junio
Sin eventos
Eventos para 18th junio
Sin eventos
Eventos para 19th junio
Sin eventos
Eventos para 20th junio
Sin eventos
21
22
23
24
25
26
27
Eventos para 21st junio
Sin eventos
Eventos para 22nd junio
Sin eventos
Eventos para 23rd junio
Sin eventos
Eventos para 24th junio
Sin eventos
Eventos para 25th junio
Sin eventos
Eventos para 26th junio
Sin eventos
Eventos para 27th junio
Sin eventos
28
29
30
1
2
3
4
Eventos para 28th junio
Sin eventos
Eventos para 29th junio
Sin eventos
Eventos para 30th junio
Sin eventos