A Fundación Ciudadana CIVIO sinala ao Goberno socialista de Ames como exemplo na práctica irregular de fraccionamento de contratos: unha forma clásica de corrupción

 A Fundación Ciudadana CIVIO sinala ao Goberno socialista de Ames como exemplo na práctica irregular de fraccionamento de contratos: unha forma clásica de corrupción.

  • O alcalde socialista utiliza a ferramenta dos decretos como táctica trileira para asignar contratos a dedo, carentes de transparencia e sen pasar por concurso aberto.

  • O último exemplo foi a actividade de Autocine que no seu conxunto supuxo un custo de case 30.000 € fraccionado en dous contratos menores inferiores aos 15.000€

Ames, a 02 de enero de 2021

 

O Partido Popular de Ames leva tempo advertindo de que o alcalde socialista, José Miñones, adoita firmar decretos concedendo “a dedo” numerosos contratos, agora é a Fundación Ciudadana CIVIO, unha plataforma independente e sen ánimo de lucro que controla aos poderes públicos quen sinala esta práctica habitual de fraccionamento de contratos en Ames, así o reflicte na súa web:

https://civio.es/quien-cobra-la-obra/2020/01/22/fraccionamientos-contratos-menores/

Neste enlace cita textualmente ao concello de Ames:

“esta vez en el Ayuntamiento de Ames (A Coruña). Pagaron a un empresario, …, 16.500 euros para celebrar un espectáculo… ¿Cómo lo hicieron, si el límite para dar ese contrato a dedo es de 15.000? Le adjudicaron, el mismo día, dos menores: uno para la actuación… y otro para el alquiler del equipo… Y arreglado”.

Esta práctica frecuente do alcalde de Ames tivo o último capítulo o pasado 20 de novembro do 2020 mediante a sinatura do Decreto 2903 para adxudicar por 13.980 € máis 2.935,80 de IVE, a realización do servizo de Autocine, desenvolvida en Bertamiráns e co Decreto de Alcaldía 3212 adxudicando o mesmo servizo por 10.800 euros, máis 2.268 de IVE, na última semana de decembro no Milladoiro. Un fraccionamento de contratos que suman entre ambos un total  24.780 euros, máis 5.203 de IVE.

Primeiro denominan as actividades de forma diferente, así, a función de Bertamiráns denominouse “Ames Drive Cinema” mentres que a do Milladoiro denominouse “Autocine do Nadal no Milladoiro”

A continuación utilizan a táctica de que as propostas veñan de concellerías diferentes encadrándoas en dúas campañas distintas, en Bertamiráns a proposta parte da Concellería de Benestar Social e a do Milladoiro a proposta parte da Concellería de Promoción Económica, dentro da campaña de apoio ao comercio local.

Para que o tema intente pasar desapercibido proceden a dividir tanto as sesións como o importe de forma distinta en cada núcleo de poboación e así, mentres que en Bertamiráns o contrato ten un valor de 13.980 euros proxectando seis películas en dúas sesións celebradas entre o 19 e 23 de novembro, no Milladoiro o contrato é por un valor de 10.800 euros para os días 26 e 27 de decembro con catro sesións cada día.

Para seguir intentando disimular a cuestión, o alcalde socialista utiliza a ferramenta contable de asignalas en aplicacións orzamentarias distintas, así a actividade de Bertamiráns cárgase na aplicación orzamentaria 2311.22609 (correspondente a Asistencia Social) e a actividade do Milladoiro vai con cargo a aplicación orzamentaria 4314.22609 (correspondente a Promoción Comercial) toda unha táctica do despiste típica dun alcalde trileiro.

O artigo 118.1 da Ley de Contratos del Sector Público obriga a abrir concurso público para fomentar a libre concorrencia das empresas naqueles contratos de servizo que como este teñan un valor estimado superior aos 15.000 euros sen IVE.

Xunto a dito límite cuantitativo do contrato menor establecido en 15.000 euros, a norma sinala no punto 2 do artigo 118, que os contratos menores esixirá a emisión dun informe do órgano de contratación xustificando de maneira motivada a necesidade do contrato incidindo en que non estará alterado o seu obxecto co fin de evitar a aplicación do umbral dos 15.000 €. Todas estas cuestións son ignoradas polo goberno socialista de Ames e o que é peor, de forma reiterada.

Calendario de Eventos

LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO
26
27
28
29
30
1
2
Eventos para 1st octubre
Sin eventos
Eventos para 2nd octubre
Sin eventos
3
4
5
6
7
8
9
Eventos para 3rd octubre
Sin eventos
Eventos para 4th octubre
Sin eventos
Eventos para 5th octubre
Sin eventos
Eventos para 6th octubre
Sin eventos
Eventos para 7th octubre
Sin eventos
Eventos para 8th octubre
Sin eventos
Eventos para 9th octubre
Sin eventos
10
11
12
13
14
15
16
Eventos para 10th octubre
Sin eventos
Eventos para 11th octubre
Sin eventos
Eventos para 12th octubre
Sin eventos
Eventos para 13th octubre
Sin eventos
Eventos para 14th octubre
Sin eventos
Eventos para 15th octubre
Sin eventos
Eventos para 16th octubre
Sin eventos
17
18
19
20
21
22
23
Eventos para 17th octubre
Sin eventos
Eventos para 18th octubre
Sin eventos
Eventos para 19th octubre
Sin eventos
Eventos para 20th octubre
Sin eventos
Eventos para 21st octubre
Sin eventos
Eventos para 22nd octubre
Sin eventos
Eventos para 23rd octubre
Sin eventos
24
25
26
27
28
29
30
Eventos para 24th octubre
Sin eventos
Eventos para 25th octubre
Sin eventos
Eventos para 26th octubre
Sin eventos
Eventos para 27th octubre
Sin eventos
Eventos para 28th octubre
Sin eventos
Eventos para 29th octubre
Sin eventos
Eventos para 30th octubre
Sin eventos
31
1
2
3
4
5
6
Eventos para 31st octubre
Sin eventos