Resolución xudicial do contrato da auga

Os Populares esixen información sobre a resolución xudicial relativa á liquidación do contrato de xestión da auga ante a ausencia da mesma no Portal de Transparencia    

  • O expediente de liquidación do contrato de concesión corresponde ao período comprendido entre o mes de febreiro de 2015 e o xuño de 2017

  • O 9 de agosto de 2018, a concesionaria ingresou 58.114,64 euros como resultado final da liquidación, cando a proposta de acordo ascende a 570.461 euros.

  • Os Populares pediron copia da sentenza, aínda non firme, para coñecer o alcance da mesma. Unha información moi útil de cara a abordar a liquidación pendente do contrato correspondente ao período 1998-2015

Ames, 11 de xaneiro de 2020

O Grupo Municipal Popular ven de solicitar ao goberno Socialista de Ames información sobre a resolución xudicial, recentemente ditada, en relación co proceso de liquidación do contrato de concesión de xestión da auga entre o período 01/02/2015 a 15/06/2017.

Durante o Pleno Extraordinario sobre a xestión do auga, celebrado o 22 de xuño de 2017, os Populares, entre outras cuestións relacionadas, reclamaban ao goberno información sobre a xestión realizada pola anterior concesionaria, a UTE “Acciona Auga Espina Servicios”, que xestionou o servizo entre o 1 de febreiro de 2015 e o 15 de xuño de 2017 e, que nos derradeiros meses xerou gran polémica polas actuacións da UTE, con denuncias por presuntos cortes e subtracción de contadores. O Partido Popular interesouse polo estado da liquidación dos servizos prestados en virtude do contrato de concesión administrativa da xestión do Ciclo Integral da Auga, adxudicado á citada empresa en decembro de 2014; pero tamén se pedía información sobre o estado da liquidación do contrato anterior: unha xestión a cargo da actual concesionaria, que durou dezaseis anos: de setembro de 1998 a xaneiro de 2015 e, cuxa liquidación foi demorada excesivamente no tempo.

Naquel Pleno, os grupos da oposición tiveron, asemade, coñecemento de que ningunha das dúas liquidacións foran realizadas, entre outros motivos, pola escasa colaboración que estaban a prestar as empresas concesionarias e, todo isto, a pesar de que o Concello tiña capacidade de iniciar os expedientes de liquidación de ambos contratos.

Respecto ao contrato do período 2015-2017, en novembro do derradeiro ano, a empresa concesionaria recoñeceu ingresos pendentes de realizar pero manifestou que “non é posible realizar os ingresos solicitados polo Concello de Ames ao non existir remanente de caixa suficiente para afrontar o pago dos mesmos e, que por esa razón, deberan ser efectuados na liquidación final do contrato co Concello”. En decembro de 2017, a concesionaria entrega o documento de liquidación do contrato do Ciclo Integral da Auga; e o 7 de febreiro de 2018 a empresa presenta o seguinte escrito:

“Habiendo transcurrido más de un mes desde la presentación del documento de liquidación cuya copia se acompaña y sin haber recibido respuesta por parte del Concello de Ames, entendemos su conformidad con los importes reflejados en la misma y se procederá al ingreso de 46.523,19 € (Cuarenta y seis mil quinientos veintitrés euros con diecinueve céntimos) como resultado final de la liquidación.

Aínda que a cantidade final ingresada pola empresa con data de 9 de agosto de 2018 foi de 58.114,36 €.

Á vista do resultado final da liquidación ofrecido pola empresa, o 5 de abril de 2018, os Socialistas inician o expediente de liquidación do contrato do período 2015-2017; demorándose a proposta do acordo ata o 27 de setembro de 2018. Segundo dita proposta de acordo, recóllense conceptos a favor do Concello de Ames por importe de 1.126.308,86 euros e conceptos a favor de “Acciona Augas Espina Servicios UTE Ames” por importe de 555.847,86  euros, polo que a diferenza a favor do Concello de Ames ascende a 570.461 euros. A proposta de acordo foi aprobada en Xunta de Goberno Local de 11 de outubro de 2018 e notificada á empresa.

Xa por último, o 17 de novembro de 2018 a empresa presenta un recurso de reposición contra a liquidación efectuada polo Concello. Recurso que é desestimado en Xunta de Goberno Local de 17 de xaneiro de 2019; sendo, esta a última información sobre o asunto. Consultado o Portal de Transparencia, non consta información algunha sobre o estado da liquidación do contrato de concesión administrativa da xestión do Ciclo Integral da Auga, adxudicado a “Acciona Agua Espina Servicios UTE Ames”, a pesar de que os Populares obtiveron coñecemento de que a UTE presentou o correspondente recurso contencioso administrativo e que xa foi ditada sentenza xudicial sobre o mesmo. Todo parece indicar que a resolución é favorable aos intereses do Concello, aínda que se descoñece o alcance de dita resolución.

Por todo isto, o Grupo Municipal Popular pediu o pasado venres copia da sentenza, aínda non firme, para coñecer o alcance real de cara a abordar a liquidación pendente do contrato correspondente ao período 1998-2015.

Calendario de Eventos

junio

julio 2020

agosto
LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO
29
30
1
2
3
4
5
Eventos julio

1st

Sin eventos
Eventos julio

2nd

Sin eventos
Eventos julio

3rd

Sin eventos
Eventos julio

4th

Sin eventos
Eventos julio

5th

Sin eventos
6
7
8
9
10
11
12
Eventos julio

6th

Sin eventos
Eventos julio

7th

Sin eventos
Eventos julio

8th

Sin eventos
Eventos julio

9th

Sin eventos
Eventos julio

10th

Sin eventos
Eventos julio

11th

Sin eventos
Eventos julio

12th

Sin eventos
13
14
15
16
17
18
19
Eventos julio

13th

Sin eventos
Eventos julio

14th

Sin eventos
Eventos julio

15th

Sin eventos
Eventos julio

16th

Sin eventos
Eventos julio

17th

Sin eventos
Eventos julio

18th

Sin eventos
Eventos julio

19th

Sin eventos
20
21
22
23
24
25
26
Eventos julio

20th

Sin eventos
Eventos julio

21st

Sin eventos
Eventos julio

22nd

Sin eventos
Eventos julio

23rd

Sin eventos
Eventos julio

24th

Sin eventos
Eventos julio

25th

Sin eventos
Eventos julio

26th

Sin eventos
27
28
29
30
31
1
2
Eventos julio

27th

Sin eventos
Eventos julio

28th

Sin eventos
Eventos julio

29th

Sin eventos
Eventos julio

30th

Sin eventos
Eventos julio

31st

Sin eventos