M. Belén Castro Montenegro

Vive en Milladoiro dende hai 23 anos.

Avogada en exercicio dende hai máis de 20 anos, ocúpase de mediación civil, penal e está moi involucrada en cuestións sociais como a Violencia de Xénero.

🏛 Transparencia